Po dlouhém gúglení můžu potvrdit, že akademie neproběhla v Krasnici, ale Krasnicích :-). Absolvovali jsme celkem 8 tréninků. Celý program byl zaměřen především na pilování hrubé navigace a sbírání zkušeností ze specifických závodních momentů. Chřipková epidemie v posledních dnech osekala účast více než o desetinu mládežníků, ale i tak se na akademii setkala asi šedesátka trénujících.

NOČÁK

Program jsme jako vždy zahájili volným nočním tréninkem. Jako vždy byla pro mnohé noční varianta navigace první letošní zkušeností a podle mě je to škoda. V noci za nízké viditelnosti jsme nuceni pečlivě vnímat buzolu pro hlídání směru a také bezpečně plánovat navigaci. Takto vycvičené smysly jako když ve dne najdeš…

KOMBOTECH

Pokračujeme v procvičování navigační techniky. Tři okruhy kombotechu byly cíleně zaměřené na práci s buzolou a její různé formy – držení přímého směru, změnu směru a odbočení (tj. opět změnu směru, ale také změnu navigační techniky – běh po linii → směr). Na všechny tyto prvky vnímání směru se musíme v tréninku zaměřit a postupně je pilovat k intuitivnímu používání. Večer v rozboru jsme se blíž zaměřili právě na moment odbočení z linie, který je mladými závodníky často podceňovaný, a po kterém se často chybuje.

MIDDLE

Odpoledne jsme si střihli závodní simulaci middlu na mapě bez cest. Tratě většinou vedly spíše jednodušší porostovou šachovnicí, takže mezi kontrolami dost rozhodovala i běžecká rychlost, k tomu na druhou stranu zpomalení za posledním navigačním bodem před kolečkem a bezpečné načtení situace v dohledávkách.

Večer jsme kromě hodnocení dnešních tréninků také probrali nominační kritéria na reprezentační akce dorostu. Skupinka dobrovolníků poté ještě objevovala novinky mapového klíče ISOM 2017.

SPRINT

V noci na pátek nasněžilo, ale ani to nás neodradilo od cesty do Kutné Hory, kde nás čekal sprint. Úvod tratí vedl svažitým historickým centrem s velmi nepravidelnou zástavbou, která umožnila zásadní volby daleko překračující přímou vzdálenost mezi kontrolami. Druhá část sprintu vedla rychlejšími pasážemi a pravidelnější zástavbou okolo náměstí. Ve výsledcích disknutým závodníkům se bohužel často „podařilo“ přehlédnout nepřekonatelný průchod nebo zátarasu ulice (původně zmapovanou), která v reálu nefungovala. Takové nepřesnosti jsou realitou tréninku, nicméně vypovídají o nedostatečném vnímání celého průběhu postupu. V dnešních sprintech, kde se objevují umělé překážky kdekoliv přes ulici, se toto nemusí vyplatit.

VRSTEVNICOVÝ MIDDLE

Na odpolední trénink jsme se přesunuli na severní okraj Kutné Hory na kopec Kaňk – malý prostor skýtající po povrchové těžbě nepřeberné množství terénních detailů. Takže ideální prostor pro vrstevnicovku, kterou jsme měli zpestřenou o micro-O dohledávky, takže v tomto případě dvojici kontrol v těsné blízkosti. Nakonec jsem vyměkl a ponechal v popisech kódy kontrol… proto mě trošku zaráží množství oražených vedlejších kontrol. Je na čase zopakovat nejzákladnější návyky při závodě. Kontrola kódů by do takového chování měla patřit, zejména v podobně členitém terénu.

DLOUHÉ POSTUPY

A jsme zpátky na rovině. Sobotní dopoledne patřilo delšímu tréninku (spíše svižným tempem). Po vymazání cest byli závodníci na dlouhých postupech nuceni využívat především buzolu a napřímo nabíhat na vytipované záchytné objekty. Netřeba připomínat, že poctivý vytrvalostní trénink by měl být základem přípravy motivovaných závodníků.

KOMBOTECH 2

Odpoledne jsme si připomněli význam informovaného pohybu při OB. Závodníci běželi 2 okruhy, na nichž byl hlavním smyslem kvalitní předem stanovený plán, sloužící k bezpečnému nalezení všech kontrol. Takové uvažování eliminuje roli náhody v naší navigaci a v případě kvalitního plánu se rapidně snižuje chybovost. Ještě v teple tomuto tréninku předcházelo krátké teoretizování o možnostech informované navigace.

HROMAĎÁK

Zimní akademii rámoval tradiční začátek i konec. Takže rychlý kontaktní závod, tentokrát rozdělený motýlky. Tratě obsahovaly jak jemnější dohledávky v hustníku, tak běžecké pasáže čistým lesem. Závěrečný nápor velkého stáda ustál Petr Melichar, Kačka Blažková i díky chybě pronásledovatelek v závěru naopak jasně dominovala.

 

Soustředění je za námi, teď je potřeba strávit poctivý trénink, doléčit zranění a znovu se opřít do přípravy. Na akci jsme přivítali nové členy dorosteneckého realizačního týmu – Máju a Tukana – díky nim i Poláchovi za pomoc při organizaci, díky SHK a LPU (zejména Béďovi a Honzovi Netukovi) za poskytnutí map a cenných místních kontaktů!

Fotky zde

Další setkání na nominačním Jarním poháru!