Na podzim minulého roku proběhla v Hradci Králové konference, týkající se práce s mládeží. Jedním ze zásadních bodů byla diskuze, týkající se zlepšení a upřesnění fungování TSM. Tuto problematiku v obecné rovině komentuje dokument Činnost TSM, který úzce navazuje na Koncepci práce s talentovanou mládeží.