Srovnávací testy 2017 jsou za námi, níže najdete celkové hodnocení

Testování není u naší mládeže zrovna oblíbenou kratochvílí. Slouží však nejen k rozdělení závodníků do TSM pro příští rok, ale motivovaným jedincům přináší určitou zpětnou vazbu, díky ověřené metodice navíc solidně porovnatelnou jak v rámci kategorie, tak i historicky (meziročně). Takovýmto závodníkům doporučuji, aby vnímali výsledky hlouběji než jen dostal/nedostal…

Dráhové testy jsou ukazatelem fyzické připravenosti. 3 km test je v našem systému již dlouho a pevně zabudovaný, mj. jako jeden z nominačních závodů na reprezentační akce. Cílem motivovaného závodníka, řekněme s reprezentačními ambicemi, by mělo být neustálé meziroční zlepšování, pokud se tak neděje, něco je špatně… Zatímco porovnání letošní nominační dráhy nevyšlo v dorostu s loňskými výkony nejlépe, průměrná výkonnost stejného testu v rámci STM byla letos lepší – průměrný výkon se pohybuje na úrovni 3 STM bodů (loni 2,71)! Musíme však brát v ohled, že se tentokrát zúčastnilo asi o 20 závodníků méně.

Test O-400 obsahuje navíc prvky zapamatování a překreslování kontrol. Tento proces částečně simuluje schopnost řešení dohledávek, kde musíme mít z mapy načtenou jednoznačnou představu o poloze kontroly vůči okolí. Průměrný výkon všech testovaných se pohybuje na úrovni 1,59 bodu, medián má hodnotu 1. To rozhodně nejsou ukazatele zlepšování… Spěchej pomalu, pár vteřin pro načtení jisté dohledávky se vyplatí. Třeba Vojta Sýkora nebo Jonáš Fencl předvedli výborný fyzický výkon, chyby se však trestají, třebaže v těchto případech jen milimetrové…

Písemka mapové techniky hodnotí mapovou gramotnost – to není jen znalost značek, ale především schopnost čtení a extrahování informací z mapy. I toto jde trénovat, mapu nemusíme vidět a číst jen v lese během tréninku či závodu – suchou přípravou můžeme zlepšovat vnímání informací, načítat vzorce 2-D a 3-D geometrie, zrychlovat mozkové reakce během rozhodování… V takové přípravě se však nesmíme omezit pouze na úkoly tohoto testu.

Test pozornosti dává zpětnou vazbu o tomto mentálním faktoru, který je určitě jedním z nejdůležitějších během navigace a schopnosti kvalitně plánovat a realizovat postup. Letos test vyšel o kousíček lépe, než loni, pochválit musím hlavně Radka Svobodu, který stihl přeškrtat vše a bez chyby! Další mentální a volní vlastnosti samozřejmě profilují závodníka – trenéry zajímá především motivace, „tah na branku“, mentální vytrvalost a odolnost, sebeovládání, spolehlivost, atd. :-).

Tréninková sezóna právě začíná, všem motivovaným závodníkům přeji její bezproblémový průběh.

Děkuji Pecovi Skyvovi za pomoc při zajištění dráhy v Olomouci a Honzovi Kaplanovi a Petrovi Klimplovi za zajištění skvělého zázemí v Pardubicích a speciálně Liborovi Zřídkaveselému za pomoc při tvorbě testů a jejich vyhodnocení. Velký dík patří také všem trenérům za pomoc na všech 4 testech – ve Svitavách, Olomouci, Praze a Pardubicích!