Po 3 letech jsme se s dorostem vrátili do Bělče nad Orlicí, která přivítala až 70 účastníků a celkem 11 trenérů zimní akademie OB 2017! Předpovědi, hrozící další příval srážek v posledních dnech před soustředěním, se naštěstí příliš nenaplnily, a tak jsme mohli poslední verzi programu absolvovat beze změn. Naopak si mnozí z účastníků pochvalovali, že se tady v 10-20 cm sněhu dá konečně běhat…

ČT – NOB

Pro zkušené příjemné rozběhání, pro druhé neobvyklá mapová fáze s nádechem dobrodružství. Noční OB je díky nízké viditelnosti výborným prostředkem pro pečlivou navigaci, při které je většinou nejdůležitější práce s buzolou. Doporučuji zařadit do tréninku mnohem častěji! Právě navigace spojená s držením přímého směru bude i dále nejvíce procvičovanou technikou tohoto soustředění… Mapy – D16, D18, H16, H18.

Večer jsme věnovali teorii navigace, jejíž pochopení coby informovaně řízeného pohybu je alfou a omegou stabilního výkonu v OB.

PÁ1 – MIDDLE

Rozmanitý terén, různé délky postupu, častá změna směru, viditelnosti nebo tempa – jsou typickými prvky middlu, který klade závodníkům zvýšené nároky na taktické uvažování. To znamená, že v každý moment trati musíme vědět kudy a jak se kam navigujeme; předem vnímáme a eliminujeme možná rizika na trati. Pokud tak nečiníme, je bezchybný výkon dílem hlavně náhody. Mapy – D16, D18, H16, H18; výsledky, mezičasy.

PÁ2 – KOMBOTECH

Odpoledne nás čekala 2 mapová cvičení zaměřená na práci s buzolou. Při hadu jsme se museli soustředit na co nejpřesnější odběh od kontroly tak, abychom se k následujícímu lampionu nemuseli stáčet. Druhé cvičení bylo zaměřené na běh přímým směrem. Mapy – D16, D18, H16, H18.

Večer jsme kromě zhodnocení tréninků probrali nominační kritéria na mezinárodní akce výběru dorostu.

SO1 – SPRINT

Ráno jsme se přesunuli do Hradce, kde nás čekal sprint. Sídliště v Malšovicích není zrovna nejnáročnějším prostorem, nicméně také obíhání paneláků s mapou pomáhá tvořit sprintovou rutinu. Tím myslíme plynulý výkon s minimem zastávek v maximálním tempu, rychlost rozhodování mezi volbami na postupech. Terén jsme tentokrát moc neměnili, jedinou umělou překážku (průchody panelákem) hlídal rozhodčí z nejpovolanějších – Honza Netuka. Mapy – D, H; výsledky, mezičasy, změřené vybrané volby.

SO2 – VRSTEVNICOVKA

Druhá fáze proběhla sice na SI, ale ve volném tempu. Trénink byl zaměřený na vnímání vrstevnic, ovšem dost podstatnou propojovací technikou byl (mimo stopované :-)) často běh na směr podle buzoly. Některé hluché pasáže bylo možné řešit záměrným uhnutím od přímého směru kvůli jistější dohledávky, jinde bylo takové uhnutí nucené při obíhání oplocenky nebo hustníku – buzola musela být neustále na příjmu. Mapy – D16, D18, H16, H18; výsledky, mezičasy.

Večer měla hlavní slovo Jindra Hlavová, která nám připomněla význam strečinku pro regeneraci zatíženého organismu.

NE1 – INTERVALY

V neděli se nedělá, takže dopoledne jsme dali trenérům volno od roznosu a stínování. To si ale nedal nikdo, takže pokud někdo náhodou nedělal SI stojan jako třeba já, nebo obíhací sloup jako Kukátko, běžel společně s mládeží ANP intervaly po silnici. Dívky měly na programy 4-5 x cca 850 m, pánové 4-5 x 1,01 km – pauzy dle vlastního uvážení 2-3 min. Dráha nebo asfalt nejsou příliš oblíbeným povrchem o-běžců. Na druhé straně umožňuje trénink rovnoměrného tempa a rovnoměrného zatížení o něco lépe než čistě lesní podmínky, takže je vhodné zahrnout do pravidelného tréninku i rychlý povrch. Mezičasy by měly ukazovat nejen výkonnost na měřených úsecích (která je přirozeně různá), ale také schopnost udržení či mírné zvyšování nastaveného tempa, což je u podobného tréninku žádoucí.

NE2 – MICRO-O

Úkol zněl jasně – orazit pouze své správné kontroly – jakákoliv špatná nebo navíc kontrola znamená nemilosrdný disk. Na tréninku jsme procvičovali pečlivé řešení dohledávek. Stejně jako v průběhu postupu, také v dohledávce musíme neustále řešit navigační schéma, dočítat vztahy kontroly k okolním objektům a na jejich základě hledat lampion. Mapy – D16, D18, H16, H18, všechny kontroly; výsledky a mezičasy.

Večer jsme krátce probrali některé základní principy fyzického tréninku – úryvky z této prezentace.

PO – HAGABY

Posledním tréninkem byl tradičně hromadný start. Tratě byly rozděleny do několika okruhů, přičemž každý závodník měl nadefinované jejich pořadí, takže sněhové podmínky a případná stopovaná fungovaly pro každého stejně. Konkurenci výrazně oživilo 6 závodníků, kteří přijeli z JRD soustředění. Mapy – D, D-závěr, H, H-závěr; výsledky, mezičasy.

Absolvovali jsme celkem 8 fází, které nás mohou inspirovat k zimnímu tréninku. Trochu mě zarazilo, když někteří z účastníků tvrdili, že běželi nočák nebo vrstevnicovku poprvé v životě. Tlačte své trenéry, aby vám podobné tréninky občas připravili. Běh přímým směrem a vnímání vrstevnic jsou na tratích dorostu mnohem užívanější techniky.

Všem patří velký dík, za výbornou tréninkovou morálku. Ač nebyly podmínky ideální, nezaregistroval jsem žádné remcání… Dík také trenérskému týmu za technickou pomoc při organizaci či stínování svěřenců, speciálně díky Jindře za vedení večerních cvičení :-). Oddílu PHK (Honzovi Panchártkovi a Petrovi Kadeřávkovi) za poskytnutí map a cenné kontakty pro logistické zajištění sprintu.

  • Kadeho fotky ze sprintu a nedělních intervalů
  • Polachovy fotky ze sprintu a pondělního hagaby