Rekapitulace všech STM (16. 10. Olomouc, 17. 10. Praha, 25. 10. Pardubice) v podobě výsledných časů z obou dráhových testů (3 km a O-400) a komentářů ke zbylému testovacímu programu. Celkové skóre STM zveřejníme až po opravení a kontrole písemných testů.

Všech tří STM se dohromady zúčastnilo 245 závodníků ve věku 14 – 19 let! Z toho lze soudit, že zájem závodníků na sobě pracovat existuje. Je jasné, že mezi výsledky najdeme obrovské rozdíly, ale spousta z vás je teprve v začátcích tréninkového procesu. Každý musí nějak začít… Velký dík patří nejen zúčastněným závodníkům, ale také jejich trenérům.

  • Celkové výsledky STM 2015 (pdf) – v dokumentu najdete výsledky testů (bez započtené závodní výkonnosti) a souhrnné výsledky celého testovacího programu včetně. Výsledky D14 a H14 jsou vzhledem k ostatním kategoriím neporovnatelné kvůli rozdílným vahám. Ve výsledcích je již zahrnuta změna metodiky výpočtu testu O-400 – přísnější směrné časy dle metodiky SUI.
  • dráha 3 000 m – výsledky
  • O-400 – výsledky – uvedené časy jsou již po úpravě (přičteno 30 s za každou špatně zakreslenou kontrolu). Z konečných časů je patrné, že se dělalo spousta chyb, a to i přes fakt, že závodníci mohli číst mapu ještě několik metrů před zákresem. Test ukazuje nejen běžeckou výkonnost, ale v rámci zákresu i paměť a schopnost vnímání informací na mapě, zejména v okolí kolečka. Stejně jako zde, tak i při závodě musíme mít načtené informace pro bezpečnou dohledávku – znát objekt a jeho vztahy k okolí. Bezchybný zákres se podařil dohromady jen 36 závodníkům (23 D a 13 H). V obou pánských kategoriích se mezi nejlepšími třemi objevili pouze bezchybní závodníci, oproti tomu v dámských výsledcích jsou mírně chybující i mezi nejlepšími třemi.
  • Jak to vypadalo na testech v Pardubicích pěkně zachytil Béďa do fotogalerie.

Na závěr patří velký dík všem trenérům, kteří nám v Olomouci, Praze, Pardubicích pomohli s organizací. Ve dvou  bychom to nemohli zvládnout… Speciální dík patří Pecovi za zajištění prostorů v Olomouci, pak Béďovi a Kiplimu za zajištění prostorů v Pardubicích. Také děkuji Liborovi Zřídkaveselému, za zapůjčení techniky a vůbec za jeho zásadní pomoc při tvorbě všech testovacích materiálů a celého programu STM.